Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

Cena energije

 
Početna strana
Saznajte o energiji
Tarifni sistem EPS-a
Cenovnik električne energije
Potrošnja kućnih aparata
Saznajte kako štedeti
Saveti za kupovinu novih aparata
Koristite mogućnosti ovog sajta
Download strana
O autoru sajta
 

Za web mastere - Postavite baner www.grujic.co.nr na Vaš web portal www.grujic.co.nr

 • Preporuci web lokaciju prijatelju:
 • Kliknite ovde da bi ovo bila vaša pocetna stranica

  Prijatelji sajta


  Duhoviti je sajt sa apsolutno zabavnim sadržajem, nastao u cilju da nasmeje i zabavi ljude.

  Korisni linkovi i Baneri

   
  znaj-imaj.com
  Free Domain & Hosting

   

   

  Cenovnik Elektroprivrede Srbije

  Proučite tarifni sistem Elektroprivrede SrbijeSaznajte na koji način se tarifira Vaš račun za utrošak električne energije.

  Cena električne enerhije

  Električna energija koja se isporučuje potrošačima obračunava se u skladu sa važećom Odlukom o tarifnom sistemu za prodaju električne energije, koju primenjuju sve elektrodistribucije na teritoriji Republike Srbije.

  Tarifnim sistemom utvrđeni su kriterijumi i merila za određivanje kategorije potrošnje i grupe potrošača, kao i obračunski elementi za utvrđivanje vrednosti isporučene električne energije i način njihove primene.

  Očitavanje se vrši na mesečnom nivou, a po Odluci o opštim uslovima za isporuku električne energije obračunski period za kategoriju potrošača "široka potrošnja - domaćinstva" može biti i do tri meseca.

  Od 1. marta 2008. godine stupio je na snagu novi Tarifni sistem za obračun električne energije za tarifne kupce. Od 1. marta važi i novi cenovnik za prodaju električne energije.
  Ovo je prvi put da se u Srbiji primenjuju metodologije i tarifni sistemi koje je, kao nezavisno regulatorno telo, donela Agencija za energetiku Republike Srbije.

  Za obračun električne energije korisi se sledeći cenovnik:

  Obračunski elementi

  Jedinica mere

  Dnevni
  tarifni
  stav

  Dinara
  za jedinicu
  mere

  Naknada za merno mesto

  88,62

  Obračunska snaga

  kW

  23,750

  Aktivna energija:

  .

  Za potrošače sa
  jednotarifnim
  merenjem

  - za zelenu zonu

  kWh

  3,161

  - za plavu zonu

  kWh

  4,741

  - za crvenu zonu

  kWh

  9,482

  Za potrošače sa
  dvotarifnim
  merenjem

   - za zelenu zonu

  kWh

  viši

  3,612

  kWh

  niži

  0,903

   - za plavu zonu

  kWh

  viši

  5,418

  kWh

  niži

  1,355

   - za crvenu zonu

  kWh

  viši

  10,836

  kWh

  niži

  2,709

  Cifre su izražene u dinarima bez obračunatog poreza na dodatu vrednost (18 %). . . . . .

  Pogledajte detaljne informacije o novom tarifnom sistemu kao i o novim cenama koji su stupili na snagu 01.03.2008.

  Primenom novih zakonskih i drugih propisa koji regulišu elektroenergetsku delatnost, u računima za utrošenu električnu energiju, u kategoriji „široka potrošnja“ pojaviće se nove stavke. Te nove stavke u računu nisu novi izdaci za kupce! To su samo posebnim stavkama prikazani troškovi EPS-a, koje je Agencija odobrila.

  Sva domaćinstva koja redovno i u potpunosti izmiruju svoje mesečne obaveze u roku naznačenom na obračunu i nemaju zaostalih dugovanja, stiču pravo na popust od 5% na iznos zaduženja po mesečnom obračunu, u suprotnom kamata za neizmirene obaveze posle roka naznačenog na obračunu je 1,04 % na mesečnom nivou.

  Pravo na popust od 30% na vrednost utrošene električne energije do 450 kWh imaju korisnici materijalnog obezbeđenja koje odredi Gradski centar za socijalni rad.

  Za porodična domaćinstva, čiji mesečni prihod ne prelazi dvostruki iznos cenzusa za ostvarivanje prava na materijalno obezbeđenje, odobrava se popust od 30% na utrošenih do 300 kWh mesečno. Pravo na popust ostvaruje se preko Centra za socijalni rad, a korisnici materijalnog obezbeđenja, koji ostvaruju popust u ceni električne energije, nemaju pravo na popust na osnovu ove odluke.

   

  Korišćenje električne energije mimo mernog uređaja ili preko mernog uređaja na kojem je oštećena plomba smatra se neovlašćenim korišćenjem električne energije i predstavlja krivično delo, kao i samovlasno priključenje na elektrodistributivnu mrežu.