Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

Download

 
Početna strana
Saznajte o energiji
Tarifni sistem EPS-a
Cenovnik električne energije
Potrošnja kućnih aparata
Saznajte kako štedeti
Saveti za kupovinu novih aparata
Koristite mogućnosti ovog sajta
Download strana
O autoru sajta
 

Za web mastere - Postavite baner www.grujic.co.nr na Vaš web portal www.grujic.co.nr

 • Preporuci web lokaciju prijatelju:
 • Kliknite ovde da bi ovo bila vaša pocetna stranica

  Prijatelji sajta


  Duhoviti je sajt sa apsolutno zabavnim sadržajem, nastao u cilju da nasmeje i zabavi ljude.

  Korisni linkovi i Baneri

   
  znaj-imaj.com
  Free Domain & Hosting

   

   

  Preuzmite za Vaš računar

  NOVO - Obracun EE v 2.09Obračun električne energije

  Preuzmite program Obracun EE 2.09 i sami napravite svoj račun za utrošak električne energije. Novine u novoj verziji 2.09 su nove cene električne energije kao i novi tarifni sistem Elektroprivrede Srbije. U novom tarifnom sistemu ubačena je obračunska snaga koja zavisi od jačine Vaših limitatora na brojilu. Download . . .

  Copyright © Dalibor Grujić ........ ......... ......... ........ dalibor.grujic@gmail.com___ Blace

  Stara verzija programa Obracun EE 1.03 za slučaj da hoćete da proverite razliku između starog i novog tarifnog sistema Elektroprivrede Srbije.

  Obračun električne energije sa cenama i tarifnim sistemom koji su bili na snazi do 01.03.2008. Download . . .

   

  Copyright © Dalibor Grujić ........ ......... ......... ........ dalibor.grujic@gmail.com___ Blace

  Potrebno je uneti staro stanje, dan mesec kao i godinu očitavanja starog stanja. Isto tako treba uneti podatke i za očitavanje novog stanja brojila. Tarifni sistem je direktno vezan za broj dana. U zelenoj zoni imate 11.67 kWh dnevno, a u plavoj 41.67 kWh ostatak ide u crvenu zonu. U rubrici VT upisujete Višu tarifu tj. skupu struju, a u rubrici MT upisujete Manju tarifu tj. jeftinu struju. U novoj verziji 2.01 imate opciju da izaberete vrstu brojila kao i jačinu limitatora koji direkno utiču na cenu obračunske snage u računu. Klikom na komandno dugme Obračunaj dobivate zaduženje ili potrošnju električne energije za zadati period. Program ne može znati da li Vi imate predhodni saldo (dugovanje) ili popust iz predhodnog obračuna.

  Cenovnik električne energije Saopštenje za javnost kao i cenovnik Elektroprivrede Srbije Preuzmite novi cenovnik koji je stupio na snagu od 01.03.2008. kao i zvanično saopštenje Elektroprivrede Srbije o novim cenama uz objašnjenje o novom tarifnom sistemu.

  Nikola TeslaNikola Tesla. Dodatak o našem genijalnom pronalazaču. Potsećanje na Teslu, najvećeg medju velikanima milenijuma prema, rečima slavnog danskog fizičara Nilsa Bora "Teslin genijalni pronalazak polifaznog sistema i njegova istrazivanja čudesnih visokofrekventnih električnih pojava bili su temelj na kome su se razvili sasvim novi uslovi za industriju i radio komunikacije i daleko su uticali na čitavu našu civilizaciju". Teslino ime i dela ponos su srpskoga naroda, a njegovo nasledstvo vlasništvo je čitave ljudske civilizacije koju je toliko unapredio.

  Zakon o elektroenergetici Zakon o energetici. Ovim zakonom uređuju se: ciljevi energetske politike i način njenog ostvarivanja, način organizovanja i funkcionisanja tržišta energije, uslovi za uredno i kvalitetno snabdevanje kupaca energijom i uslovi za ostvarivanje bezbedne, pouzdane i efikasne proizvodnje energije, upravljanje sistemima prenosa, transporta i distribucije energije i način obezbe|ivanja nesmetanog funkcionisanja i razvoja ovih sistema, uslovi i način obavljanja energetskih delatnosti, uslovi za ostvarivanje energetske efikasnosti i zaštite životne sredine u obavljanju energetskih delatnosti i nadzor nad sprovođenjem ovog zakona.

    Dalibor Grujić
    Blace
    web:

   

  www.grujic.co.nr

      www.grujic.pondi.hr
    e-mail:

   

  dalibor.grujic@gmail.com

      grujic.darko@gmail.com
    skype ID:

   

  darko.grujic

   

  Korišćenje električne energije mimo mernog uređaja ili preko mernog uređaja na kojem je oštećena plomba smatra se neovlašćenim korišćenjem električne energije i predstavlja krivično delo, kao i samovlasno priključenje na elektrodistributivnu mrežu.