Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

Tarifni stav

 
Početna strana
Saznajte o energiji
Tarifni sistem EPS-a
Cenovnik električne energije
Potrošnja kućnih aparata
Saznajte kako štedeti
Saveti za kupovinu novih aparata
Koristite mogućnosti ovog sajta
Download strana
O autoru sajta
 

Za web mastere - Postavite baner www.grujic.co.nr na Vaš web portal www.grujic.co.nr

 • Preporuci web lokaciju prijatelju:
 • Kliknite ovde da bi ovo bila vaša pocetna stranica

  Prijatelji sajta


  Duhoviti je sajt sa apsolutno zabavnim sadržajem, nastao u cilju da nasmeje i zabavi ljude.

  Korisni linkovi i Baneri

   
  znaj-imaj.com
  Free Domain & Hosting

   

   

  Tarifni sistem Elektroprivrede Srbije

  Proučite tarifni sistem Elektroprivrede SrbijeSaznajte na koji način se tarifira Vaš račun za utrošak električne energije.

  Tarifni sistem

  Električna energija koja se isporučuje potrošačima obračunava se u skladu sa važećom Odlukom o tarifnom sistemu za prodaju električne energije, koju primenjuju sve elektrodistribucije na teritoriji Republike Srbije.

  Tarifnim sistemom utvrđeni su kriterijumi i merila za određivanje kategorije potrošnje i grupe potrošača, kao i obračunski elementi za utvrđivanje vrednosti isporučene električne energije i način njihove primene.

  Očitavanje se vrši na mesečnom nivou, a po Odluci o opštim uslovima za isporuku električne energije obračunski period za kategoriju potrošača "široka potrošnja - domaćinstva" može biti i do tri meseca.

  Postoje tri zone potrošnje (na mesečnom nivou od 30 dana):

      • Zelena:   do 350 kWh - 11,66 kWh dnevno,

      • Plava:     350 - 1600 kWh - 41,66 kWh dnevno,

      • Crvena:   iznad 1600 kWh - sva potrošnja preko 53,33 kWh dnevno

  Vreme niže tarife je od 23.00 do 07.00 časova svakog dana.

  Popusti pri plaćanju:

  Sva domaćinstva koja redovno i u potpunosti izmiruju svoje mesečne obaveze u roku naznačenom na obračunu i nemaju zaostalih dugovanja, stiču pravo na popust od 5% na iznos zaduženja po mesečnom obračunu.

  Pravo na popust od 30% na vrednost utrošene električne energije do 450 kWh imaju korisnici materijalnog obezbeđenja koje odredi Gradski centar za socijalni rad.

  Za porodična domaćinstva, čiji mesečni prihod ne prelazi dvostruki iznos cenzusa za ostvarivanje prava na materijalno obezbeđenje, odobrava se popust od 30% na utrošenih do 300 kWh mesečno. Pravo na popust ostvaruje se preko Centra za socijalni rad, a korisnici materijalnog obezbeđenja, koji ostvaruju popust u ceni električne energije, nemaju pravo na popust na osnovu ove odluke.

   

   

  Korišćenje električne energije mimo mernog uređaja ili preko mernog uređaja na kojem je oštećena plomba smatra se neovlašćenim korišćenjem električne energije i predstavlja krivično delo, kao i samovlasno priključenje na elektrodistributivnu mrežu.